GLTT tháng 9: "Phương pháp phòng tránh và điều trị bướu cổ"