Tuyến giáp sản xuất hormone quan trọng là T3, T4 có vai trò thiết yếu đối với mọi hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Vậy cụ thể vai trò của tuyến giáp đối với cơ thể là gì? Hãy cùng theo dõi nội dung video trên đây, bạn nhé!