Ích Giáp Vương là sự kết hợp giữa nhiều thành phần quý hiếm trong thiên nhiên tạo nên một dòng thực phẩm chức năng hỗ trợ và điều trị các bệnh liên quan đến tuyến giáp.