Hiểu về tuyến giáp là gì và các chức năng của tuyến này sẽ giúp chúng ta có thể ngăn ngừa và điều trị các bệnh tuyến giáp hiệu quả. Trong video này, ThS. Nguyễn Huy Cường sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các chức năng của tuyến giáp.