Phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý tuyến giáp an toàn, hiệu quả