Suy giáp sau điều trị basedow là một tình trạng không hề hiếm gặp. Và một trong những nguyên nhân quan trọng là do việc dùng thuốc điều trị basedow quá liều, kéo dài và vượt quá mức cần thiết.