Hiện nay, có nhiều người bày nhau cách chữa bướu cổ Basedow bằng thuốc nam hoặc các biện pháp dân gian để tránh những tác dụng phụ từ thuốc tây. Tuy nhiên, những biện pháp này có an toàn hay đem lại hiệu quả tích cực không?