Bệnh lý tuyến giáp bao gồm bướu cổ, suy giáp, cường giáp, ung thư tuyến giáp… có tỷ lệ người mắc ngày càng gia tăng. Vậy nguyên nhân khiến những bệnh này ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại là gì?