Bướu cổ đơn thuần là tình trạng sưng lên của tuyến giáp mà không có dấu hiệu tăng hoạt động hoặc giảm hoạt động của tuyến giáp. Vậy người bị bướu cổ đơn thuần kích thước lớn có dùng Ích Giáp Vương được không? Cùng theo dõi video trên.