Trong điều trị bướu cổ, không phải chỉ có phương pháp phẫu thuật mới có thể giải quyết được tình trạng bệnh. Trên thực tế, không phải tất cả các loại bệnh liên quan đến bướu cổ đều cần phải mổ.