Bướu cổ basedow là một bệnh lý của tuyến giáp. Bệnh xuất hiện do tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone. Vậy làm sao để phân biệt rõ ràng bệnh bướu cổ basedow với những bệnh lý khác của tuyến giáp?