Ông Tạ bị cừng giáp đã 4 năm, do không để ý, ông cứ nghĩ rằng mình bị huyết áp cao. Chỉ đến khi các triệu chứng ngày càng nặng, qua tìm hiểu ông mới biết mình bị cường giáp. Cùng theo dõi quá trình khắc phục bệnh của ông trong video trên đây.