Mắc bệnh bướu cổ đã hơn 10 năm nay, bà Nam Trân (TP Hồ Chí Minh) đã bị suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng dùng Ích Giáp Vương, bà đã cải thiện rõ rệt tình trạng bệnh. Hãy tham khảo bí quyết của bà Nam Trân.