Ích Giáp Vương giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh tuyến giáp, rối loạn tuyến giáp như nhược giáp, cường giáp, bướu tuyến giáp, ung thư tuyến giáp,...