Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Giáp Vương có tác dụng hỗ trợ cải thiện hiệu quả các bệnh lý tuyến giáp như: Bướu cổ, suy giáp, cường giáp,... Ích Giáp Vương cam kết hoàn 100% tiền nếu sử dụng không hiệu quả.