Hiện nay, nhiều người hướng đến phương pháp hỗ trợ điều trị suy giáp bằng các loại thảo dược. Trong đó không thể không nhắc đến cao khổ sâm, cao bán biên liên. Lắng nghe TS Vũ Thị Khánh Vân phân tích cụ thể về vấn đề này trong nội dung video trên đây.