Hiện nay tỷ lệ người mắc bướu cổ có xu hướng ngày càng tăng. Có nhiều ohuowng pháp trị bệnh khác nhau trong đó Giáp Vương được bầu chọn vì sức khỏe tuyến giáp