Hiện nay, Ích Giáp Vương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không thể thiếu trong việc hỗ trợ điều trị suy giáp nói riêng và các bệnh lý về tuyến giáp nói chung.