Có nhân giáp thùy trái và thùy phải kích thước nhỏ là tình trạng như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.