Chị Nguyễn Thị Mai Trang (sinh năm 1974, ở số 5 đường 4, khu phố 4, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) cải thiện các dấu hiệu suy giáp chỉ sau 2 tháng dùng Ích Giáp Vương.