Bị u nang tuyến giáp có dùng được Ích Giáp Vương không? TS Vũ Thị Khánh Vân tư vấn