Hiện tượng thùy trái xuất hiện một hoặc nhiều khối u gọi là bướu nhân thùy trái tuyến giáp. Vậy người bị bướu nhân thùy trái tuyến giáp có sử dụng Ích Giáp Vương được không? Hãy cùng theo dõi câu trả lời trong video trên đây.