Việc phát hiện sớm các bệnh lý tuyến giáp đóng vai trò quan trọng quyết định hiệu quả điều trị bệnh. Do đó, ngay khi có những dấu hiệu của bệnh, chúng ta nên đi khám để phát hiện sớm.