Bệnh lý tuyến giáp ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào?