Bà Dương Thị Hiệu (Long Biên-Hà Nội) bị bướu cổ khi mới 17 tuổi. Sau 1 đợt sử dụng sản phẩm Ích Giáp Vương theo đúng hướng dẫn thì kích thước nhân tuyến giáp đã giảm đi rất nhiều.