Kinh nghiệm đẩy lùi nỗi lo bệnh bướu cố của anh Nguyễn Quý Tuyển (TP Hồ Chí Minh)