xin hỏi bệnh nhân eo tuyến giáp là bệnh gì?
Trả lời:

Chào bạn! Chúng ta đã biết cấu trúc của tuyến giáp có trọng lượng khoảng 25 đến 30 gam, gồm 2 thùy trái và phải có thể bằng nhau hoặc lệch nhau, nối với nhau bằng eo tuyến giáp. Nằm ở phía trước thực quản nằm từ đốt sụn giáp đến sụn nhẫn 2.

Như vậy eo tuyến giáp là cái ở phía trước của khí quản, nối 2 thùy 2 bên, bệnh lý ở đó gọi là bệnh lý của eo tuyến giáp. Thực ra trong phân loại bệnh không phân biệt bệnh này. Đây là 1 từ dân gian để chỉ bệnh ở vị trí đó chứ không phải là một bệnh khác của tuyến giáp, bệnh tuyến giáp to có thể to đều cả 2 bên hoặc bên này to hơn bên kia, người ta gọi là u hoặc bướu ở eo tuyến giáp.

Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe.

Chuyên viên nội tiết.