Qua siêu âm tuyến giáp: thể tích bình thường eo giáp= 2.5; (p) a= 22.mm, b= 36.6mm, c= 11.9mm (T). = 22.1mm, =36.5mm, =12.4mm -Echo nền: Cấu trú echo dầy đồng dạng. Tổn thương khu trúc: Thuy phải có 3 cấu trúc kém không đồng nhất Dmax 12.7 x 6.4mm. Thuỳ trái: Có 3 cấu trúc echo tương tự Dmax= 6.9 x 4.1 + một cấu trúc echo trống kích thước: 13 x 7.4mm . Kết luận: Đa nhân giáp hai thuỳ + nang giáp thuỳ trái. Kết quả xét nghiệm: sinh hoá: Ure 4.91 mmol/L; Creatinin. 118.7umol/L; eGFR(MDRD) 59.43 ml/ ph/1'73m2; AST(SGOT) 26.4 U/L; ALT (SGPT) 27.5 U/L. Sinh hoá miễn dịch: FT3. 3.56 pg/mL ; FT4. 0.74 ng/dL ; TSH 3rd Gen 1.32 uIU/mL . Kết quả sinh khiết: Hiếu diệu chủ yếu là hồng cầu là gì. Vậy tình trạng bệnh của Tôi như thế nào?
Trả lời:

Chào bạn, 

Bạn đã khám và được chẩn đoán đa nhân giáp và nang giáp. Các kết quả xét nghiệm cho thầy nồng độ hormon tuyến giáp của bạn đang ở mức thấp., chỉ số kích thích tố tuyến giáp vẫn ở ngưỡng cho phép. Kết quả sinh thiết không rõ là bác sĩ ghi gì. Nhưng sinh thiết là để xác định tế bào lành tính hay ác tính. Bạn cũng cần chú ý nếu có tăng sinh mạch máu thì cẩn trọng bị cường giáp. Bệnh tuyến giáp đa phần là cách bệnh lành tính. Hiện tại các chỉ số hormon tuyến của bạn chưa có sự thay đổi rõ rệt. Hiện tại, điều trị bằng hormon tuyến giáp giúp điều hòa lại chức năng tuyến, ổn định hoạt động tuyến để xác định lại tình trạng bệnh. Bên cạnh việc điều trị cần kiểm tra theo dõi thường xuyên của các bác sĩ.

chúc bạn sức khỏe!